Regulamin strony www zignoruj.pl§1 – Postanowienia ogólne


1. Właścicielem i Operatorem strony zignoruj.pl jest firma Chwilami, Paweł Nowak, zarejestrowana w Krakowie pod numerem NIP 679-282-46-87 (szczegółowe dane do wglądu). 

2. Strona zignoruj.pl to aplikacja internetowa działająca pod adresem zignoruj.pl 

3. Celem strony jest gromadzenie i udostępnianie w jednym miejscu listy publicznie dostępnych numerów telefonów

4. Operator zastrzega sobie prawo do:

– modyfikowania strony zignoruj.pl bez podania wcześniejszego terminu oraz wyjaśnienia

– zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usługi świadczonej na stronie zignoruj.pl§2 – Gromadzenie i przetwarzanie danych


1. Strona zignoruj.pl gromadzi i przechowuje numery telefonów dodane przez użytkowników.

2. Numery są dostępne do pobrania ze strony zignoruj.pl w formacie pliku VCF.

- jeśli nie ma technicznej możliwości do pobrania pliku, może on być wysłany użytkownikowi mailem – szczegółowe informacje odnośnie gromadzenia i przetwarzania maili znajdują się §3 – Polityka prywatności.

3. Operator strony zignoruj.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia bez podania przyczyn dowolnego numeru z listy.

4. Dodanie numeru na stronie Zignoruj.pl i/lub pobranie listy istniejących numerów oznacza akceptację tego Regulaminu.

5. Lista numerów pobranych ze strony zignoruj.pl przestaje być zarządzana przez Operatora i staje się odpowiedzialnością pobierającego.§3 – Polityka prywatności 


1. Strona zignoruj.pl nie przechowuje żadnych danych użytkowników korzystających z usługi z wyłączeniem podanych w §3 ust. 2.

2. Na stronie działa system gromadzenia statystyk oglądalności Google Analytics i korzystanie ze strony zignoruj.pl oznacza akceptację regulaminu korzystania z Google Analytics.

3. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, strona zignoruj.pl będzie także przechowywać jego adres e-mail w celach informacyjnych.

4. Zebrane e-maile nie będą nigdy przekazane podmiotom trzecim.

5. Użytkownicy którzy wyrazili chęć przechowywania ich adresów e-mail mają prawo wglądu, aktualizacji oraz usunięcia ich adresu z listy.

6. Numery telefonów zebrane przez stronę zignoruj.pl są dostępnymi publicznie numerami i nie stanowią poufnych danych.§4 – Postanowienia końcowe


1. Komunikacja z Operatorem strony zignoruj.pl jest możliwa za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@zignoruj.pl.

2. Operator zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane wiadomości. 

3. Wszelkie spory nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane za pomocą prawa lub Sądu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności Operatora.